ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมวัดค่าอุณหภูมิร่างกาย ค่าความดันโลหิตภายในเส้นเลือด และค่าวัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซดื์ และสารดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
วันที่ 29/05/2024 เวลา 13:58 น. (41)
  No gift Policy
วันที่ 04/03/2024
เวลา 13:56 น. (632)
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2567
วันที่ 26/10/2023
เวลา 10:53 น. (1347)
  นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข 2567
วันที่ 26/10/2023
เวลา 10:53 น. (5292)
 
 รายงานผลการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วันที่ 22/08/2023 (1010)
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 โรงพยาบาลหนองหาน ปี 2566 วันที่ 06/08/2023 (1470)