Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 1682263 View view 44.220.44.148 rss feed
 
  บุคลากรชื่อ-นามสกุล :   นายแพทย์ธงภักดิ์ มีเพียร   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหาน
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  
ที่อยู่  
เบอร์โทร   081-7171300
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นายแพทย์จักรี เกียรติศรีธนกร   ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางหทัย ธาตุทำเล   ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   องค์กรแพทย์  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางอัญชลี มีเพียร   ตำแหน่ง :   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน   ทันตกรรม  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นายศรายุทธ วุฒา   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวนิภาภรณ์ ภูดรโพธิ์   ตำแหน่ง :   เภสัชกรชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานเภสัชกรรม  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวประภัสสร โพธิดอกไม้   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางเทวัญ บัณฑิตรักการค้า   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานผู้ป่วยในชาย  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวพุทธชาด คู่วัจนกุล   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานผู้ป่วย ICU  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวจิรัชญา มัฆนาโส   ตำแหน่ง :   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นายพงศธร คำบ่อเศร้า   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่เวชสถิติชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวอทิตยา อุปโลภาส    ตำแหน่ง :   นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
ฝ่ายงาน   หัวหน้างานกายภาพบำบัด  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นายชีระ สิงคลีประภา   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   หัวหน้างาน X-Ray  
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นางเพ็ญศิริ บาลไทสงค์   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นพ.ชนาธิป อำนวย    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นพ.ธำรง งามอุรุเลิศ    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นพ.อนิรุทธิ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   นพ.อนุชาติ สุจิตา    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   พญ.เรืองหทัย ปัณณราช    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ-นามสกุล :   พญ.อัษฎาพร เหล่าตระกูลสวัสดิ์    ตำแหน่ง :   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงาน     
ที่อยู่  
เบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงพยาบาลหนองหาน
378 หมู่ 6 ถนนอภัยสำราญ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัด อุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  042-261135-6 fax 042-261135-6 ต่อ 252 CallCenter 042-261135-6
ติดต่อผู้ดูแล nonghanhospital.11018@gmail.com เบอร์ 042-261135-6 ต่อ 235
Facebook    rss feed

 สิริวัชร และ ศุภชัย