ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกผู็ประกอบการร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม
วันที่ 28/11/2023 เวลา 10:51 น. (240)
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาEmpagliflozin รพ.หนองหาน
วันที่ 09/11/2023
เวลา 10:52 น. (325)
  ข่าวประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาEPOรพ.หนองหาน
วันที่ 09/11/2023
เวลา 10:50 น. (372)
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2567
วันที่ 26/10/2023
เวลา 10:53 น. (611)
 
 นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข 2567 วันที่ 26/10/2023 (1150)
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องที่ 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 02/10/2023 (565)
 รายงานผลการส่งเสริมการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วันที่ 22/08/2023 (417)
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 โรงพยาบาลหนองหาน ปี 2566 วันที่ 06/08/2023 (841)
 รายงานการเงินประจำปี 2565 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ 09/02/2023 (803)