ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
วันที่ 01/02/2023 เวลา 10:10 น. (100)
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) โรงพยาบาลหนองหาน
วันที่ 01/02/2023
เวลา 14:50 น. (26)
  โปรดนำ บัตรประชาชน มาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการที่ รพ.หนองหาน เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ์การรักษาพยาบาล เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกท่าน
วันที่ 28/12/2022
เวลา 10:58 น. (102)
  ประกาศนโยบายโรงพยาบาลหนองหาน ปีงบประมาณ 2566
วันที่ 28/12/2022
เวลา 10:58 น. (192)
 
 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข (4 ห้าม 3 ต้อง) วันที่ 19/07/2022 (312)
 ประกาศ/นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โรงพยาบาลหนองหาน วันที่ 20/07/2022 (323)
 แจ้งแนวทางการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองหาน วันที่ 08/04/2022 (415)
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลหนองหานได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการหลายส่วนไปยัง รพ.หนองหาน แห่งที่ 2 (ข้างวัดสร้างแข้) วันที่ 03/03/2022 (571)
 ข่าวดีๆ รพ.หนองหาน กำลังดำเนินการเปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์  วันที่ 29/09/2021 (1228)